Geodetická činnost

naše služby

Poskytujeme tyto geodetické služby:

  • geodetická činnost v investiční výstavbě
  • geodetická činnost pro stavby dopravní infrastruktury
  • měření APK (absolutní poloha koleje)
  • geodetická činnost zodpovědného geodeta
  • vytyčování staveb a pozemků
  • účelové mapování
  • zpracování dokumentací skutečného provedení stavby
  • zaměření a zpracování dokumentace kabelových tras
  • zpracování závodových map
  • zpracování vlečkových plánů

Základním geodetickým vybavením naší společnosti je geodetický systém Leica s robotickou totální stanicí Leica TS15i a digitálním nivelačním přístrojem Leica DNA 03. Společnost dále disponuje GPS referenční stanicí Leica GS09 GNSS a GPS roverem Leica Viva GNSS (GS15+CS15).

Pro měření APK využíváme čtyř pracovních skupin vybavených  robotickou totální stanici Leica TS15i spolu s měřícím vozíkem APK GG 05 a robotickou totální stanici Leica TS16i spolu s měřícím vozíkem APK GG 05

Zpracování pořízených geodetických dat a výpočetní práce jsou prováděny pomocí programu Groma. Tvorba map ve 2D a 3D dle oborových směrnic pomocí programu Bentley PowerMap s nadstavbou MGEO (výkresy *.dgn), zpracování digitálního modelu terénu (vrstevnice, triangulace, příčné a podélné profily) jsou prováděny v programech Autodesk CIVIL 3D. Výstupy z měření APK jsou vyhodnocovány pomocí software KOKEŠ.

Poptejte naše služby