Kvalifikace

jste v péči odborníků

V naší společnosti využíváme služeb našich kvalifikovaných zaměstnanců. Našim cílem je zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců, k čemuž nám pomáhá jejich účast na odborných školeních a seminářích, kde si udržují popřípadě rozšiřují odborné znalosti spojené s činností kterou vykonávají.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností Ing. Jaromír Job
Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností Ing. Kristýna Příhodová
Osvědčení odborné způsobilosti G-01 Ing. Jaromír Job
Osvědčení odborné způsobilosti G-01 Michal Nedvídek
Osvědčení odborné způsobilosti G-02 Ing. Kristýna Příhodová