Základní údaje

společnosti H-PRO GEO

Název společnosti: H-PRO GEO, s r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo společnosti: Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Sídlo provozovny: Důlce 39, 400 01 Ústí nad Labem

Rok založení: 2017

IČO: 061 60 778
DIČ:
CZ 061 60 778

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 117876233/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39780.