O společnosti

H-PRO GEO spol. s r.o

Společnost H-PRO GEO spol. s r.o. byla založena v červnu roku 2017 jako nástupnická organizace společnosti H-PRO spol. s r.o.

Společnost H-PRO GEO spol. s r.o. zajišťuje projektovou a inženýrskou činnost v oblasti dopravních staveb se specializací na železniční stavby. Dalším oborem je servisní geodetická činnost spolu s geodetickou činností v investiční výstavbě. Specialitou geodetické činnosti společnosti je měření APK (absolutní polohy koleje) včetně vyhodnocení výstupu z tohoto měření a zajištění jeho schválení příslušným drážním úřadem.

Společnost je nositelem certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Hlavním cílem společnosti je spokojený a vracející se zákazník.