Reference

Odstranění havarijního stavu tělesa železničního spodku v úseku Vimperk – Lipka 

právě probíhá

Zákazník: Chládek & Tintěra, a.s.
Investor: SŽDC, s.o.
Realizace: 2019/2020

Vydatné deště na konci května 2019 zapříčinily havarijní stav asi deset metrů vysokého a 200 metrů dlouhého obloukového náspu v těžko přístupném horském lese na Šumavě.

Byli jsme poptáni ohledně projekčních i geodetických prací pro tuto akci. Projekční práce obsahovaly opravu železničního spodku a svršku s použitím ypsilonových pražců a projekt výstroji trati. Geodetické práce pak vytyčení a zajištění osy koleje, zaměření kolejí pro APK (absolutní polohu koleje), zaměření, zajištění a montáž zajišťovacích značek, bodového pole, zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení stavy a také práce hlavního geodeta.