Reference

Oprava traťového úseku Teplička u Karlových Varů – Karlovy Vary, Březová

Zákazník: Chládek & Tintěra, a.s.
Investor: SŽDC, s.o.
Realizace: 2018/2019

Na této stavbě jsme prováděli geodetické práce, a to zaměření kolejí pro APK (absolutní poloha koleje), vytyčení a zajištění osy koleje, zaměření a vyhodnocení poničeného bodového pole, zajištění, montáž a zaměření definitivních zajišťovacích značek, zpracování GDSPS (geodetické dokumentace skutečného provedení stavby), kontrolu PPK (prostorové polohy koleje), dokumentaci skutečného provedení opravy železničního svršku a spodku a technický projekt zaměření zajišťovacích značek.

Popis realizace stavby:

Na přibližně 1700 metrech jednokolejné trati kolejáři vyměnili dřevěné pražce za betonové a vložili nové kolejnice, které jsou dnes bezstykové. Opravy se částečně dotkly také zastávek Kfely a Teplička. V zastávce Kfely bylo zrekonstruováno nástupiště a železniční přejezd, v Tepličce pak nástupištní hrana ve stanici.