Reference

Rekonstrukce ŽST Řetenice

právě probíhá

Zákazník: Chládek & Tintěra, a.s.
Investor: SŽDC, s.o.
Realizace: 2019/2020

Naše práce v oblasti geodézie spočívá ve vytyčení rekonstruovaných objektů, což jsou železniční svršek a spodek, nástupiště, železniční přejezdy, propustky, mosty, opěrné zdi, kabelizace, pozemní objekty budov, trakční vedení elektrické rozvody a osvětlení, výkon činnosti hlavního geodeta a samozřejmě nás také čeká zaměření skutečného provedení stavby se zpracováním geodetické dokumentace skutečného provedení stavby a v neposlední řadě vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena či rozdělení pozemku k prodeji.

Popis realizace stavby:

Plánovaná je rekonstrukce samotné stanice, dále projekt řeší i úpravu navazujících mezistaničních úseků směrem na Teplice v Čechách, Oldřichov u Duchcova a Úpořiny.

Stěžejní částí projektu je kromě rekonstrukce železničního spodku a svršku v celém staničním úseku, který je od teplického k oldřichovskému zhlaví dlouhý asi 1150 metrů, také rekonstrukce spodku a svršku navazující trati do Oldřichova u Duchcova. Celkem se jedná o dalších asi 1250 metrů. Ve stanici dále vzniknou dvě nástupiště – jedno ostrovní (s bezbariérovým přístupem) a jedno vnější. Součástí modernizace stanice je také rekonstrukce či novostavba trakčního vedení, osvětlení, dispečerské technologie a řady umělých staveb, jako jsou přejezdy, mosty, propustky a opěrné zdi.

Dokončení rekonstrukce se plánuje na květen až červen příštího roku.