Reference

Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt

právě probíhá

Zákazník: Chládek & Tintěra, a.s.
Investor: SŽDC, s.o.
Realizace: 2018/2020

V rámci geodetických prací jsme se na akci podíleli na vytyčování objektů na železničním spodku i svršku, nástupišti, železničních přejezdech, mostech, propustkách a orientačním systému pro cestující, měření vozíkem APK (absolutní polohy koleje), kontrole a zajištění ŽBP (železničního bodového pole) a dále pak GSDPS (geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby) po dokončení stavby.

Cílem stavby je zkrácení jízdních dob v osobní dopravě pomocí odstranění trvalých omezení traťové rychlosti vyplývajících z nevhodné GPK a zejména z nedostatečného zabezpečení úrovňových železničních přejezdů. V rámci stavby byly rekonstruovány vybrané mosty, propustky a v železniční zastávce Nejdek – Suchá bude zřízeno nástupiště s výškou hrany 550 mm nad TK. Z toho plynou hlavní přínosy: zvýšení rychlosti a bezpečnosti železniční dopravy, úspora času cestujících, zvýšení kultury cestování.