Reference

Revitalizace trati Louny – Lovosice

Zákazník: Chládek & Tintěra, a.s.
Investor: SŽDC, s.o.
Realizace: 2018/2019

Na akci jsme se podíleli v rámci geodézie, vytyčovali jsme obvod stavby a stavební objekty před stavbou, jako jsou železniční svršek a spodek, výstroj trati, nástupiště, železniční přejezdy, propustky, dále zastřešení nástupišť a elektrické přípojky a osvětlení. Proběhlo měření APK (absolutní polohy koleje) vozíkem a zaměření dočasných zajišťovacích značek. Po stavbě pak následovalo zaměřování skutečného provedení stavby, zaměření a osazení definitivních zajišťovacích značek a celkové zpracování GDSPS (geodetické dokumentace skutečného provedení stavby).

Popis realizace stavby:

Součástí revitalizace trati ve vybraných úsecích byla oprava kolejového svršku a spodku, úprava kolejového uspořádání v železničních stanicích, vybudování nových bezbariérových nástupišť ve stanicích a na zastávkách, osvětlení, rozhlasu, informačního, kamerového a orientačního systému. Rekonstrukcí prošly také propustky a mosty, staniční a traťové zabezpečovací zařízení, dálková a místní kabelizace.