Reference

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova

Zákazník: Chládek & Tintěra, a.s.
Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Realizace: 2018/2019

Na úseku Řikonín – Vlkov jsme prováděli geodetické práce v rozsahu vytyčení a zaměření GDSPS (geodetické dokumentace skutečného provedení stavby) železničního svršku a spodku, vytyčení a zaměření mostů, propustků a s tím souvisejících objektů. Dále zajištění stávajícího stavu, měření APK (absolutní polohy koleje) vozíkem, zaměření dočasných zajišťovacích značek a definitivních zajišťovacích značek a celkové zpracování GDSPS.

Popis realizace stavby:

Cílem stavby je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdní doby, rekonstrukce železniční stanice Řikonín a zastávky Níhov, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových bezbariérových nástupišť a nástupištních přístřešků, provedení nutné rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, mostních objektů, trakčních a energetických zařízení.